Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα www.uniquekids.gr. Παρακάτω αναλύονται οι όροι χρήσης του online shop οι οποίοι ισχύουν για όλους τους χρήστες και τους επισκέπτες. Οι χρήστες του uniquekids.gr δεσμεύονται από τους όρους, όπως αυτοί αναγράφονται αλλά και από κάθε τυχόν τροποποίηση τους, χωρίς καμιά εξαίρεση. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης διαφωνεί με τους όρους, τότε θα πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε συναλλαγή.

Προστασία του καταναλωτή

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το e-shop, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί. Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του e-shop, έχετε εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης).

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε στην σελίδα μας (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail) προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διεκπεραίωση της παραγγελίας και την διασφάλιση της λειτουργιάς των υπηρεσιών του uniquekids.gr. Οι διαχειριστές του site μας επεξεργάζονται τα δεδομένα της παραγγελίας που έχετε κάνει και με κανέναν τρόπο δε αποκαλύπτουν ή δημοσιοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τιμές

Όλες οι τιμές των προϊόντων περιλαμβάνουν Φ.Π.Α 24% και δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής ή αντικαταβολής.

Αλλαγές Όρων Χρήσης

Το uniquekids.gr έχει το δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή στο site του, να τροποποιήσει, να αλλάξει ακόμα και να τερματίσει κάποιο τμήμα του περιλαμβανομένων των όρων χρήσεως ακόμα και της πρόσβασή σας οποιασδήποτε χρονική στιγμή θεωρήσει ότι είναι απαραίτητο χωρίς καμιά προειδοποίηση. Αν η χρήση συνεχιστεί από εσάς μετά την τροποποίηση/ διόρθωση αυτό δηλώνει την αποδοχή εκ μέρους σας.

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό κλπ., παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.